Solar Air Heating Distributors

Sofia

“Emko” Ltd

Address: Sofia , zh-k.Bokar 19B

Phone:  +35929582394 , +359899935197

Е-mail: emco_ltd@abv.bg

www.emko.bg


Stara Zagora, Kardzhali, Sliven, Smolyan, Burgas, Yambol

“Electra 96” LTD

Phone N:  +359898724871


Smolyan

“Svobodna Energia” LTD

Phone N:  +359878655531


 

Varna

“Mela 05” LTD

Phone N:  +359898690940
Email: sales@mela99.com


 

Montana, Vidin, Lom

Oleg Petrov

Phone N:  +359886825287


 

Vratsa

“Damov 66” LTD

Phone N:  +359885743393
Email: iordan.damov@abv.bg