Обучение и изпити по електробезопасност

обучение и изпити по електробезопасностПровеждане на обучение и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност /от І до V включително/