Отопление

Фирмата изгражда отоплителни инсталации с котли на твърдо гориво и пелети.

Котелът е „сърцето“ – на една отоплителна система и за правилния му избор се изисква сериозен подход.

Когато избираме котел първо трябва да решим какъв вид гориво ще използваме. След това трябва да определим неговата мощност. Точното изчисляване на мощността на котела се определя след изчисляване на топлинни загуби на сградата.

 

 

АлфаПлам

 

Abc Combo

 

Виттория

 

BurnIt

 

Centrometal

 

 

Димоходни тръби и коленаДимоходни тръби и колена