Електрически бойлер SUNSYSTEM BB EL

Електрически бойлер SUNSYSTEM BB EL

Електрическият бойлер SUNSYSTEM BB EL се монтира на стена и е подходящ за производство на топла вода за домакински нужди. Наличен е както във вертикална, така и в хоризонтална ориентация. Бойлерът е оборудван с двойна термична защита, метална обшивка, термоиндикатор и бутони за включване и изключване. Максимално опростена експлоатация.

Вместимост: от 80 до 200 литра

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас С за вместимост от 120 литра;
  • Клас D за вместимост от 80, 100, 150 литра;
  • Клас Е за вместимост от 200 литра.

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar

бойлер части

Технически характеристики електрически бойлер SUNSYSTEM BB EL

хоризонтален електрически бойлер размери bb el
хоризонтален модел
вертикален електрически бойлер размери bb el
вертикален модел