Буферни съдове

SUNSYSTEM PS2 – с две серпентини

Буферен съд за акумулиране на генерираната от отоплителната инсталация топлина. Вместимост: 150/200 литра.

SUNSYSTEM PS1 – с една серпентина

Буферен съд за акумулиране на топла вода от отоплителна инсталация с обем от 150/200 литра.

SUNSYSTEM PS – без серпентини

Буферен съд за акумулиране на затоплената от отоплителна система вода без серпентини. Вместимост: 150/200 литра.

SUNSYSTEM PR2 – с две серпентини

Буферен съд за акумулиране на гореща вода с две серпентини и вместимост от 300 до 3000 литра.

SUNSYSTEM PR – с една серпентина

Буферен съд с една серпентина за акумулиране на гореща вода с вместимост от 300 до 3000 литра.

SUNSYSTEM P – без серпентини

Буферен съд за акумулиране на затоплената от отоплителна система вода без серпентини. Вместимост: 300-3000 литра.

SUNSYSTEM PBM R2 с две серпентини

Буферен съд за акумулиране на топлина. Препоръчва се подвързване към отоплителна инсталация. Вместимост: 300-5000 литра.

SUNSYSTEM PBM R – с една серпентина

Буферен съд за акумулиране на топлина. Препоръчва се подвързване към отоплителна инсталация. Вместимост: 300-5000 литра.

SUNSYSTEM PBM – без серпентина

Буферен съд за акумулиране на топлина. Препоръчва се подвързване към отоплителна инсталация. Вместимост: 300-5000 литра.

SUNSYSTEM SPBM R2 – с две серпентини

За съхранение на генерираната топлина и позволява нейното използване, дори когато източника на топлина е изключен. Вместимост: 300-2000 литра.

SUNSYSTEM SPBM R с една серпентина

За съхранение на генерираната топлина и позволява нейното използване, дори когато източника на топлина е изключен. Вместимост: 300-2000 литра.

SUNSYSTEM SPBM – без серпентина

За съхранение на генерираната топлина и позволява нейното използване, дори когато източника на топлина е изключен. Вместимост: 300-2000 литра.

SUNSYSTEM PSM

Буферен съд предназначен за подвързване към термопомпена инсталация. Подобрява работата на системата. Вместимост: 30-100 литра.