Бойлер с една серпентина SUNSYSTEM MB S1

Бойлер с една серпентина SUNSYSTEM MB S1

Бойлер с една серпентина SUNSYSTEM MB S1 за производство на гореща вода за битови нужди с изключително компактни размери. Бойлерът разполага с вграден топлообменник тип серпентина, който може да се върже към налична отоплитепна система или слънчеви колектори. Така можете да затопляте водата в бойлери чрез два различни източника – електричество и парно или слънчев колектор.

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас D за вместимост от 80 до 120 литра;

Бойлерът е със стенен монтаж и е наличен във вертикален и хоризонтален вариант. Вместимост: 80/100/120 литра.

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar
13 – Серпентина

бойлер с една серпентина малък

Технически характеристики бойлер с една серпентина SUNSYSTEM MB S1

бойлер с една серпентина малък технически характеристики
вертикален модел малък
Вертикален модел
хоризонтален модел малък
Хоризонтален модел