Бойлер с две серпентини SUNSYSTEM BB S2

Бойлер с две серпентини SUNSYSTEM BB S2

Бойлерът с две серпентини SUNSYSTEM BB S2 ви дава възможност да затопляте водата чрез три отделни източника – вграденият електрически, парно (котел) и слънчеви колектори. Серпентините играят ролята на топлообменници, които се връзват към наличната отоплителна система и слънчеви колектори. Това води до изключително нисък разход на електроенергия за производство на гореща вода за битови нужди.

Моделът е наличен само във вертикален вариант и вместимост от 200 литра.

Енергийна ефективност

  • Директива 2010/30/EU, регламент 812/2013:
  • Клас Е за вместимост от 200 литра

Елементи:

1 – Естетична метална обшивка в бял цвят
2 – Високоефективна топлоизолация от твърд PU с дебелина 32 mm
3 – Водосъдържател от нисковъглеродна стомана с дебелина 2,5 mm
4 – Титаниев емайл (DIN 4753-3)
5 – Анодна защита на водосъдържателя против корозия, (DIN 4753-6 ) – 2 анода.
6 – Неръждаема тръба за топла вода
7 – Стратификатор за студена вода
8 – Електрически нагревател
9 – Бутон за включване и изключване
10 – Температурен индикатор
11 – Двойна термична защита
12 – Предпазен клапан, 8 bar
13 – Долна серпентина
14 – Горна серпентина

бойлер с две серпентини части

Технически характеристики бойлер с две серпентини SUNSYSTEM BB S2

технически характеристики бойлер с две серпентини