Бойлери с подов монтаж

Подов бойлер SUNSYSTEM SON-EXT с две серпентини

Подов бойлер с възможност за директно и индиректно подгряване на водата. Вместимост: 300-1000 литра.

Подови бойлери с две серпентини SUNSYSTEM SОN

Предназначен за връзване към соларна или отоплителна система. Може да се добави и ел. нагревател. Вместимост: 150-2000 литра.

Подов бойлер SUNSYSTEM ST с две серпентини

С изводи за соларна инсталация. По желание на клиента може да се монтира и ел. нагревател. Вместимост: 200-500 литра

Подов бойлер SUNSYSTEM SWP 2N – с две серпентини

Предназначен за връзване към отоплителни, соларни и термопомпени системи. Вместимост: 300-500 литра.

Подов бойлер SUNSYSTEM SWP N – с една серпентина

Подходящ за системи с много консуматори. Може да се подвърже към колектори, котел и термопомпа. Вместимост: 150-500 литра

Подов бойлер с една серпентина SUNSYSTEM SN

За връзване към слънчеви колектори или отоплителна инсталация. Вместимост: 150-2000 литра.

Подов бойлер SUNSYSTEM SWP NL с една серпентина

Бойлер с увеличена площ на топлообменника и вместимост от 300 до 500 литра. За термопомпени системи.

Подов бойлер SUNSYSTEM SN-EXT с една серпентина

Подов бойлер с една серпентина за производство на гореща вода. Вместимост: 120-1000 литра

Бойлер за газов котел SUNSYSTEM SWUP EXT

Компактен бойлер за подов монтаж с една серпентина. Подходящ за връзване към газов котел.

SUNSYSTEM SЕL - без серпентина

Подов електрически бойлер за производство на гореща вода за бита. Вертикални и хоризонтални модели с вместимост от 150 до 2000 литра.

Водосъдържатели SUNSYSTEM ZNC

За съхранение на вода за питейни нужди. Поцинкован и отвън, и отвътре срещу корозия. Работно налягане 6 бара. Вместимост: от 150 до 750 литра