Бойлери и буфери

Битови бойлери

Бойлери за битова гореща вода, създадени по най-нова технология, която използва минимално количество енергия и намалява топлинните загуби.

Битови бойлери с подов монтаж

Бойлери за гореща вода за битови нужди с директен монтаж върху пода.

Буферни съдове

Буферните съдове се използват за генериране на допълнителна топлина и намаляване на необходимата енергия за подгряване на водата.

Комбинирани бойлери

Комбинираните бойлери позволяват подгряването на водата чрез няколко различни източника – например – слънчев колектор, котел и електричество.