Битови бойлери

Ел. бойлер Sunsystem MB NH SLIM

Електрически бойлер с директно подгряване на водата и стенен монтаж. Подходящ за тесни помещения. Обем – 50/80 литра.

Ел. бойлер Sunsystem MB EL

Електрически бойлер за гореща вода за битови нужди. Монтаж на стена. Обем – 80-120 литра.

Ел. бойлер Sunsystem BB EL

Електрически бойлер за гореща вода с висока производителност. Директно подгряване на водата. Стенен монтаж. Обем – 80-200 литра.

Бойлер Sunsystem BB S1

Наличието на серпентина позволява затоплянето на водата в бойлера чрез котел или слънчеви колектори. Обем – 80-200 литра.

Бойлер Sunsystem BB S2 – с две серпентини

Двете серпентини позволяват затоплянето на вода от два отделни източника едновременно – парно отопление или слънчеви колектори. Обем – 200 литра.

Бойлер Sunsystem MB S1 – с една серпентина

Бойлер с компактни размери и обем от 80 до 120 литра.

Бойлер Sunsystem MB NL PRL

Модел с две паралелни серпентини за затопляне на вода. Обем – 100/120 литра.

Бойлер Sunsystem BB NL PRL

Модел с две паралелни серпентини за подгряване на водата. Обем – 150/200 литра.

Hover Box Element

Подов бойлер с една топлообменна серпентина. Обем – 120-200 литра.